Valpkull-2, 2016-02-22

Parning
Brightwood's Sheer Bliss "Dea" har parats med C.I.E CH, NORD U CH, EU JW 2011 Allert's Emabla Evert "Evert".

C.I.E CH, NORD U CH, EU JW 2011 Allert's Emabla Evert
Brightwood's Sheer Bliss
 

Vid intresse för valp kontakta Kennel Angsmo's tel 044-101218, 0706-995567,
0708-401218 eller e-post
mail@angsmo.se.